طرح مدارس

مؤسسۀ فرهنگي صاد کار خود را با تجهيز مدارس و حمايت از برخي فعاليت‌هاي آموزشي و فرهنگي از سال 1373 آغاز و از آن سال فعاليت‌هاي متنوعي را تجربه کرده است که طعم شیرین به ثمر رسیدن برخی از فعالیت ها هنوز به فراخور حال و مشيت زندگي هر یک اعضا در کام جان حس مي‌ گردد. طعمي که مزه مزه کردن گاه و بيگاه آن در اين سال‌ها، به رويش بذري به نام صاد انجاميد که امروز درختي استوار و سايه سار آن مأمن خسته دلان از پاي افتاده‌است. سوال اينجاست، که چگونه مي‌توان طعم شيرين تجارب ارزشمند انساني را در خواهران و برادران محصل امروزمان زنده کرد و روحيه همدلي ، هم‌دردي و اعتماد را در دل ايشان زنده نگاه داشت؟ آيا جاي چنين تجاربي در مدارس ما خالي نيست؟

 هدف طرح
 1. هدف آرماني: رشد و توسعه سرمايه اجتماعي
 2. هدف کلي: آموزش و ترويج روحيه هم ياري، هم دلي و اعتماد نزد نوجوانان مسلمان
 3. هدف ويژه: رشد و پرورش اعتماد‌به‌نفس،مسئوليت‌پذيري،عمل‌گرايي و اثر‌بخشي نزد دانش‌آموزان مقاطع راهنمايي و دبيرستان مدارس منتخب
 4. هدف کاربردي: ارتقاي سطح آموزش و فرهنگ نزد دانش آموزان نيازمند از طريق ارائه خدمات عمراني، آموزشي و فرهنگي و هم چنين حمايت هاي مادي و معنوي مشارکت کنندگان در طرح

رویه اجرایی

گام اول:

 • شناسايي مناطق محروم
 • شناسايي مدارس منطقه محروم
 • هر شش ماه حداقل انتخاب يک مدرسه هدف

گام دوم:

 • بازديد و بررسي مددکاران موسسه از مدرسه هدف
 • مراورده و برقراري ارتباط با مربيان مدرسه هدف
 • شناسايي نيازها و اولويت ها در مدرسه هدف
 • انعکاس نتايج در گزارشي به نام گزارش بازديد

گام سوم:

 • ارائه گزارش بازديد به مدارس برخوردار و افراد خير
 • برگزيدن مدرسه منتخب و رايزني با مسوولان آن
 • تشکيل کميته راهبري با حضور نمايندگان همه دست اندرکاران طرح اعم از مدرسه هدف و منتخب
 • تدوين طرح اقدام به عنوان برنامه اجرايي کار

گام چهارم:

 • هماهنگي همه درست اندرکاران
 • اجراي طرح در مدرسه هدف با کمک مدرسه منتخب
 • مستندسازي نتايج طرح در قالب گزارش عملکرد
 • برگزاري اختتاميه طرح و بررسي نقاط ضعف و قوت آن

مستندات طرح

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید