طرح کمک هزینه تحصیلی

هدف طرح

حمایت مادی و معنوی از دانش آموزان، دانشجویان و پژوهشگران مستعدی که در تأمین هزینه‌های تحصیل دچار مشکل هستند.

رویه اجرایی
  1. تعیین حامیان طرح
  2. شناسایی و معرفی مددجو
  3. مددکاری با حفظ شئون خانواده مورد نظر
  4. تصمیم گیری برای ورود مورد به طرح با توجه به نیازمحوری
  5. معرفی به حامی و درخواست کمک از ایشان (با استفاده از کد شناسایی)
  6. پیگیری و ارزیابی به منظور بررسی روند تحصیلی مددجو و اطلاع آن به حامی
  7. اقدامات جانبی از قبیل ارائه مشاوره های تخصصی به مددجویان و یا تامین سایر نیازهای خانواده مددجو از طریق خیرین ویا مؤسسات خیریه دیگر
مستندات طرح

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید